Wszystko o Cost of Living Payment

Jeśli otrzymujesz określone świadczenia lub ulgi podatkowe, możesz otrzymać od rządu zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania.

Nie musisz składać wniosku. Otrzymasz płatność automatycznie.

Jeśli otrzymałeś wiadomość z prośbą o złożenie wniosku lub skontaktowanie się z kimś w sprawie płatności, może to być oszustwo.

Jeśli się kwalifikujesz, otrzymasz automatycznie wypłatę w taki sam sposób, w jaki zwykle otrzymujesz zasiłek lub ulgi podatkowe. Dotyczy to również sytuacji, w których okaże się, że kwalifikujesz się do otrzymania płatności z tytułu kosztów utrzymania lub dopłaty z tytułu niepełnosprawności w późniejszym terminie.

Możesz otrzymać do 3 różnych rodzajów płatności w zależności od okoliczności w określonym dniu lub w określonym okresie:

 • Dopłata do kosztów utrzymania, jeśli otrzymujesz kwalifikujące się zasiłki o niskich dochodach
 • Disability Cost of Living Payment, jeśli otrzymujesz kwalifikujący się zasiłek dla osób niepełnosprawnych
 • dopłata dla emerytów i rencistów, jeśli masz prawo do Zimowej Dopłaty Paliwowej (Winter Fuel Payment) na zimę 2022 do 2023
 • Płatności te nie podlegają opodatkowaniu i nie będą miały wpływu na otrzymywane świadczenia lub ulgi podatkowe.

Kwalifikujące zasiłki dla osób o niskich dochodach

Możesz otrzymać wpłatę w wysokości 650 GBP w dwóch jednorazowych kwotach po 326 GBP i 324 GBP, jeśli otrzymujesz jeden z poniższych:

 • Kredyt uniwersalny (Universal Credit)
 • Zasiłek dla osób poszukujących pracy uzależniony od dochodów (income-based JSA)
 • Zasiłek na zatrudnienie i wsparcie uzależniony od dochodów (income -based ESA)
 • Income Support
 • Pension Credit
 • Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)
 • Working Tax Credit
 • Nie otrzymasz płatności, jeśli otrzymujesz New Style Employment and Support Allowance, składkowe Employment and Support Allowance lub New Style Jobseeker’s Allowance, chyba że otrzymujesz Universal Credit.

Jeśli masz wspólne roszczenie z partnerem, otrzymasz jedną płatność w wysokości 326 GBP i jedną płatność w wysokości 324 GBP za wspólne roszczenie, jeśli masz do tego prawo.

Universal Credit

Aby otrzymać pierwszą płatność z tytułu kosztów utrzymania w wysokości 326 GBP, musisz być uprawniony do wypłaty (lub później uznany za uprawniony do wypłaty) Universal Credit za okres, który zakończył się w okresie od 26 kwietnia 2022 do 25 maja 2022.

HMRC zaktualizuje te wytyczne, gdy rząd ogłosi daty kwalifikujące do otrzymania drugiej płatności w wysokości 324 GBP.

Płatność zostanie dokonana oddzielnie od Twojego świadczenia.

Universal Credit „wypłaty zerowe”

Nie kwalifikujesz się do otrzymywania płatności z tytułu kosztów utrzymania, jeśli Twoje zarobki obniżyły Twój Universal Credit do 0 GBP za kwalifikujący się okres oceny. Jest to czasami nazywane „nagrodą zerową”. Jeśli pieniądze zostały potrącone z innych powodów (takich jak płacenie czynszu właścicielowi lub za pieniądze, które jesteś winien), nadal możesz się kwalifikować.

JSA oparte na dochodach, ESA oparte na dochodach, wsparcie dochodu i kredyt emerytalny (Income-based JSA, income-based ESA, Income Support and Pension Credit)

Aby otrzymać pierwszą płatność z tytułu kosztów utrzymania w wysokości 326 GBP, musisz mieć prawo do płatności (lub później uznano, że jesteś uprawniony do płatności) w formie JSA opartej na dochodach, ESA zależnej od dochodów, Income Support lub Pension Credit na dowolny dzień w okresie od 26 kwietnia 2022 do 25 maja 2022.

HMRC zaktualizuje te wytyczne, gdy rząd ogłosi daty kwalifikujące do otrzymania drugiej płatności w wysokości 324 GBP.

Płatność zostanie dokonana oddzielnie od Twojego świadczenia.

Tax credits

Aby otrzymać pierwszą płatność z tytułu kosztów utrzymania w wysokości 326 GBP, musisz otrzymać lub otrzymać później za dowolny dzień w okresie od 26 kwietnia 2022 do 25 maja 2022:

 • Płatność Tax Credit
 • Roczną płatność Tax credit w wysokości co najmniej 26 funtów

Zaktualizujemy te wytyczne, gdy rząd ogłosi daty kwalifikujące do otrzymania drugiej płatności w wysokości 324 GBP.

Jeśli otrzymujesz zarówno Child Tax Credit, jak i Working Tax Credit, otrzymasz tylko zasiłek na utrzymanie (Cost of Living Payment) dla Child Tax Credit.

Jeśli otrzymasz tax credits z HMRC i dofinansowanie na niskie dochody z DWP, otrzymasz płatność za koszty utrzymania tylko z DWP.

BenefitCost of Living PaymentKiedy otrzymasz płatność
Universal Credit£326.00Między 14 a 31 lipca 2022 r.
£324.00Jesień 2022
Income-based JSA£326.00Między 14 a 31 lipca 2022 r.
£324.00Jesień 2022
Income-related ESA£326.00Między 14 a 31 lipca 2022 r.
£324.00Jesień 2022
Income Support£326.00Między 14 a 31 lipca 2022 r.
£324.00Jesień 2022
Pension Credit£326.00Między 14 a 31 lipca 2022 r.
£324.00Jesień 2022
Tax Credits£326.00Od jesieni 2022
£324.00Od zimy 2022

Jeśli masz wspólne roszczenie między 26 kwietnia a 25 maja 2022 r., pojedyncza płatność w wysokości 326 GBP zostanie wysłana przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto między tymi datami, jeśli kwalifikujesz się.

Twoja płatność może nastąpić później, na przykład w przypadku przyznania kwalifikującego się świadczenia w późniejszym terminie lub zmiany konta, na które wpłacane są Twoje świadczenia lub ulgi podatkowe. Kwota będzie nadal wypłacana automatycznie i nie musisz kontaktować się z DWP lub HMRC.

DWP i HMRC używają programu komputerowego do identyfikowania osób uprawnionych do otrzymania płatności z tytułu kosztów utrzymania. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, możesz skontaktować się z biurem, które wypłaca Ci zasiłek lub ulgi podatkowe, aby to omówić.

Cost of Living Payment dla niepełnosprawnych

Możesz dostać £150 jeśli otrzymujesz jeden z tych benefitów:

 • Attendance Allowance
 • Constant Attendance Allowance
 • Disability Living Allowance for adults
 • Disability Living Allowance for children
 • Personal Independence Payment
 • Adult Disability Payment (in Scotland)
 • Child Disability Payment (in Scotland)
 • Armed Forces Independence Payment
 • War Pension Mobility Supplement

Kwalifikowalność

Aby otrzymać wpłatę, musisz otrzymać wypłatę (lub później wypłatę) jednego z tych kwalifikujących się świadczeń do dnia 25 maja 2022 r.

Jeśli otrzymujesz kwalifikujący się zasiłek z tytułu niepełnosprawności z Ministerstwa Obrony (MOD) i kwalifikujący się zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z DWP, otrzymasz tylko od DWP zasiłek z tytułu niepełnosprawności.

Kiedy otrzymasz zapłatę

Otrzymasz płatność od września 2022 r. Płatności będą dokonywane na rzecz osób, które otrzymują kwalifikującą niepełnosprawność z DWP, przed płatnościami na rzecz osób, które otrzymują kwalifikujące się zasiłki z Ministerstwa Obrony.

Dopłata do kosztów utrzymania dla emerytów

Jeśli jesteś uprawniony do Zimowej Dopłaty Paliwowej na zimę 2022 do 2023 r., otrzymasz dodatkowe 300 GBP na swoje gospodarstwo domowe opłacane ze zwykłej płatności od listopada 2022 r. Jest to dodatek do wszelkich Dopłat do Kosztów Utrzymania, które otrzymujesz wraz z zasiłkiem lub ulgi podatkowe.

Pełna kwota Zimowej Dopłaty Paliwowej, jaką otrzymasz na zimę 2022-2023, zależy od Twojej sytuacji. Kwoty te dotyczą wyłącznie okresu zimowego 2022-2023.

Twoje okolicznościUrodzony między 26 września 1942 r. A 25 września 1956 r.Urodzony w dniu 25 września 1942 r. Lub wcześniej
Kwalifikujesz się i żyjesz sam (lub żadna z osób, które mieszkasz z kwalifikacją)500 £600 £
Kwalifikujesz się i mieszkasz z kimś poniżej 80 lat, który również się kwalifikuje250 £350 £
Kwalifikujesz się i mieszkasz z kimś 80 lub na tym, kto również się kwalifikuje250 £300 £
Kwalifikujesz się i mieszkasz z partnerem, który się kwalifikuje, a każdy z was otrzymuje pewne korzyści500 £ – tylko jeden z was otrzyma płatność600 £ – tylko jeden z was otrzyma płatność
Kwalifikujesz się i mieszkasz z kimś (a nie twoim partnerem), który się kwalifikuje, a żadna z was otrzymuje pewne korzyści500 £ – Oboje otrzymasz płatność600 £ – Oboje otrzymasz płatność
Kwalifikujesz się, mieszkasz w domu opieki i nie otrzymujesz pewnych korzyści250 £300 £

Powyższe informacje znajdują się na gov.uk. HMRC może aktualizować swoją stronę i nie odpowiadamy za rozbieżność informacji.

Dodaj komentarz