Widzisz zużytą strzykawkę — dzwoń!

Widzisz zużytą strzykawkę — dzwoń!

 

Mieszkańcy północnej Walii proszeni są o zgłaszanie przypadków znalezienia zużytych przedmiotów służących do zażywania narkotyków. Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnej stronie internetowej oraz infolinii.

Policja, NHS oraz samorządy wspólnie wypracowały rozwiązanie umożliwiające powiadamianie o zużytych igłach lub strzykawkach. Ma to na celu zmniejszenie zagrożenia biologicznego grożącego podczas kontaktu z nimi.

Zdarzenia takie zgłaszać można pod numerem telefonu 0808 808 2276 lub za pośrednictwem strony internetowej drugslitterline.org.uk.

Oficer policji do spraw bezpieczeństwa publicznego Beth Jones oświadczyła, że choć północna Walia jest wciąż bardzo bezpiecznym miejscem do zamieszkania i zwiedzania, zdarzają się przypadki pozostawiania takich przedmiotów i należy je usuwać, by uniknąć potencjalnego zagrożenia.

Mimo że Wrexham nie jest największym miastem Walii, to właśnie tu od lat samorządy toczą nierówną walkę z szerzącym się problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych. Aby uniknąć epidemii chorób zakaźnych przenoszonych podczas wielokrotnego używania tych samych igieł, NHS zapewnia wszystkim uzależnionym bezpłatne zestawy służące do zażywania dożylnego narkotyków. Wchodzą w ich skład m.in. igły, które w założeniu po użyciu powinny być oddawane do aptek w specjalnych pojemnikach. Tak się jednak w większości przypadków nie dzieje. Są one porzucane w okolicy bytowania narkomanów, stanowiąc realne zagrożenie dla przechodzących tamtędy osób czy zwierząt.

Dodaj komentarz