Kolejny grant dla samozatrudnionyvh – wszystko co musisz wiedzieć

SEISS, czyli program wsparcia dochodu z samozatrudnienia, zapewnił nieocenioną pomoc osobom samozatrudnionym w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Teraz ujawniono ważne szczegóły dotyczące trzeciego grantu.

SEISS powstał jako program mający na celu ochronę finansową osób samozatrudnionych przed skutkami COVID-19. Program został pierwotnie wydany na początku roku w formie dwóch grantów, a wnioski zostały zamknięte się odpowiednio w lipcu i październiku. Jednak w obliczu trwającego kryzysu rząd podjął decyzję o przedłużeniu programu SEISS i ujawnił teraz wszystkie szczegóły dotyczące pierwszego z dwóch nowych dotacji.

Dotacje SEISS są obliczane na trzy miesiące, a rząd podjął kroki w celu zapewnienia ich podwyższenia.

W listopadzie osoby samozatrudnione mogą spodziewać się 80 procent średnich zysków handlowych za miesiąc.

Następnie otrzymają 40-procentowy poziom zysków handlowych za grudzień i styczeń w ramach trzeciej dotacji.

Oznacza to, że całkowity poziom wsparcia dla SEISS Three wyniesie 55 procent zysków handlowych.

Rząd podniósł maksymalną dotację do 5160 funtów, aby zapewnić wsparcie grupom, które najbardziej tego potrzebują.

Rząd powiedział, że poziom wsparcia jest „zasadniczo równy” poziomowi oferowanemu przez program furlough i program wsparcia zatrudnienia.

Sekretarz ds. Biznesu Alok Sharma skomentował nową dotację.

Powiedział: „Wiemy, jak niesamowicie trudny był okres dla samozatrudnionych w całym kraju. Jesteśmy zdecydowani ich wspierać.

Dzięki tym środkom ludzie szybciej otrzymają więcej pieniędzy, aby pomóc im przetrwać nadchodzące zimowe miesiące ”.

Osoby, które chcą ubiegać się o trzeci grant SEISS, będą musiały złożyć wniosek za pośrednictwem rządowego portalu roszczeń.

Jednak aplikacje te zostaną otwarte dopiero 30 listopada, więc osoby samozatrudnione będą musiały jeszcze trochę poczekać.

Jednocześnie osoby w Wielkiej Brytanii powinny być świadome potencjalnych oszustw związanych z trzecim grantem SEISS.

Oszustwa phishingowe mogą skłonić ludzi do kliknięcia nielegalnych odsyłaczy przed przekierowaniem niczego niepodejrzewających ofiar do rozstania się z ich danymi osobowymi lub poufnymi.

W związku z tym ludzie powinni zawsze korzystać z oficjalnej witryny rządowej i wypatrywać e-maili lub wiadomości tekstowych, które wyglądają fałszywie.

Szczegóły dotyczące czwartego grantu SEISS, który ma być ostateczną metodą wsparcia, nie zostały jeszcze ujawnione.

Oczekuje się jednak, że dotacja obejmie okres od lutego 2021 do kwietnia 2021.

Poziom tej dotacji ma podlegać przeglądowi, a HMRC ustali kwotę w odpowiednim czasie.

Istnieje jednak szereg kryteriów kwalifikowalności, o których należy pamiętać, jeśli chodzi o wnioski z trzeciej dotacji.

Aby kwalifikować się, osoby muszą wcześniej kwalifikować się do pierwszego i drugiego dofinansowania, chociaż nie muszą się o to ubiegać.

Muszą również zadeklarować, że zamierzają kontynuować handel, ale zostali dotknięci zmniejszonym popytem z powodu COVID-19 lub wcześniej handlowali, ale teraz nie mogą tego zrobić z powodu wybuchu epidemii.

Dodaj komentarz