Czwarty grant SEISS. Jak i kiedy się o niego ubiegać?

Wypłacono już trzy granty, a pan Sunak ujawnił więcej informacji na temat czwartego w swoim ogłoszeniu – ale jak pracownicy mogą się ubiegać i kto się kwalifikuje?

Jak kwalifikujący się samozatrudniony może złożyć wniosek?

O czwarty grant SEISS będzie można ubiegać się na rządowej stronie internetowej od kwietnia i będzie obejmował luty, marzec i kwiecień.

Pracownicy, którzy spełniają kryteria, mogą ubiegać się o 80 procent średnich miesięcznych zysków ograniczonych do 2500 funtów.

Oficjalne wytyczne mówią, że wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wypłatę od końca kwietnia do końca maja, aby umożliwić rządowi przetworzenie ostatnio złożonych deklaracji podatkowych.

Kanclerz potwierdził również, że pojawi się piąta płatność, która będzie otwarta dla wniosków od końca lipca i będzie obejmowała okres od maja do lipca.

Pan Sunak wskazał, że wsparcie dla tej raty zostanie nieznacznie zmniejszone, a pełna 80-procentowa dotacja zostanie przyznana osobom, których obroty spadły o 30 procent lub więcej.

Powiedział posłom: „Osoby, których obroty spadły o mniej niż 30 procent, będą zatem mniej potrzebować wsparcia podatników i otrzymają 30-procentową dotację”.

Aby złożyć wniosek, będziesz potrzebować:

  • Numer UTR
  • National Insurance Number
  • Identyfikator użytkownika i hasło Government Gateway
  • Dane bankowe w Wielkiej Brytanii, w tym numer konta, numer rozliczeniowy, imię i nazwisko na koncie oraz adres powiązany z kontem
  • Podaj dane konta bankowego tylko wtedy, gdy może zaakceptować płatność Bacs
  • Konieczne może być również udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paszportu, prawa jazdy lub informacji przechowywanych w aktach kredytowych.

Musisz sam zgłosić roszczenie. Agent podatkowy lub doradca nie może dochodzić roszczeń w Twoim imieniu, ponieważ spowoduje to ostrzeżenie o oszustwie, które opóźni płatność.

Kto może ubiegać się o grant?

Musisz być osobą samozatrudnioną lub członkiem spółki. Nie możesz ubiegać się o dotację, jeśli handlujesz za pośrednictwem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub trustu.

Ci, którzy ubiegali się o trzecią dotację, musieli widzieć, jak ich działalność ma nowy lub trwały wpływ koronawirusa między 1 listopada 2020 r. a 29 stycznia 2021 r., musieli racjonalnie osądzić, że pandemia spowoduje znaczny spadek zysków.

Musiałeś również zadeklarować, że będziesz kontynuować handel lub że wcześniej handlowałeś, ale nie jesteś już w stanie z powodu pandemii.

Aby kwalifikować się do trzech poprzednich dotacji, osoby samozatrudnione musiały dokonywać transakcji handlowych zarówno w latach 2018-2019, jak i 2019-2020.

W przypadku czwartej dotacji będzie teraz dodatkowe 600 000 osób, które niedawno pracowały na własny rachunek, które mogą kwalifikować się do ubiegania się o wsparcie rządowe, potwierdził Sunak.

Kanclerz powiedział: „Kiedy program został uruchomiony, nowozatrudnieni nie mogli się kwalifikować, ponieważ nie wszyscy złożyli zeznanie podatkowe za rok 2019/20.

„Ale skoro termin składania zeznań podatkowych minął, mogę dziś ogłosić, że pod warunkiem, że złożą zeznanie podatkowe do północy ostatniego dnia, ponad 600 000 osób, z których wiele podjęło pracę na własny rachunek dopiero w zeszłym roku, może teraz ubiegać się o czwartą i piąte dotacje ”.

Dzieje się tak, ponieważ rząd zezwala teraz pracownikom na składanie deklaracji podatkowych z lat 2019-2020 i 2020-2021 jako dowód ich zarobków.

Wnioskodawcy muszą również być w stanie udowodnić, że planują kontynuować handel lub świadczyć usługę po zakończeniu okresu wsparcia, który ma się zakończyć w kwietniu.

Dodaj komentarz