Emerytura partnera po jego śmierci – ile i komu się należy?

Płatność emerytalna w UK jest dostarczana przez Departament Pracy i Emerytur (DWP) i jest dostępna dla osób, które osiągnęły kwalifikujący się wiek emerytalny Wielkiej Brytanii i opłaciły wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne. W październiku 2020 r. wiek emerytalny wzrósł do 66 zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Gdy ktoś osiągnie wiek emerytalny, może odroczyć wypłatę, jeśli zdecyduje się kontynuować pracę.

Takie postępowanie faktycznie zwiększy płatności, gdy w końcu zdecydujesz się złożyć wniosek. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby ubiegające się o emeryturę państwową nadal pracowały.

Co się stanie z wypłatą emerytury państwowej, jeśli ty lub twój współmałżonek lub partner umrze?

Emerytura państwowa nie kończy się, gdy ktoś umrze.

Kiedy dana osoba umrze, musisz poinformować Pension Service, aby wstrzymać płatności – Możesz zadzwonić na infolinię Pension Service pod numer 0800 731 0469.

Możesz być uprawniony do dodatkowych świadczeń z emerytury państwowej zmarłego współmałżonka lub partnera cywilnego.

Zależy to jednak od ich składek na ubezpieczenie społeczne i daty osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jeśli nie osiągnąłeś wieku emerytalnego, możesz również kwalifikować się do świadczeń z tytułu śmierci (Bereavement benefits).

Dziedzictwo: Podstawowa emerytura państwowa

Jeśli współmałżonek lub partner cywilny osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r., GOV.UK zaleca skontaktowanie się z usługami emerytalnymi po śmierci, aby sprawdzić, o co można się ubiegać.

Może się zdarzyć, że zwiększysz swoją podstawową emeryturę państwową, wykorzystując lata uprawniające zmarłego, jeśli nie otrzymał jeszcze pełnej kwoty.

Jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny w dniu 6 kwietnia 2016 r. lub później lub nie przekroczył wieku emerytalnego w momencie śmierci jego współmałżonka lub partnerka, może użyć narzędzia „Rejestracja ubezpieczenia społecznego partnera i Twoja emerytura państwowa” (“Your partner’s National Insurance record and your State Pension”) na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii co umożliwi sprawdzenie, do jakiego spadku mogą być uprawnieni.

W przypadku osób samotnych, rozwiedzionych lub osób, które rozwiązały swój związek partnerski, zarządca ich majątku może ubiegać się o część podstawowej emerytury państwowej.


Dzieje się tak, gdy osoba ta umiera po osiągnięciu wieku emerytalnego i tylko wtedy, gdy nie ubiegano się o emeryturę państwową. W takiej sytuacji zarządca może ubiegać się o maksymalnie trzy miesiące podstawowej emerytury państwowej.

Dziedzictwo: Nowa emerytura państwowa

Może się zdarzyć, że dana osoba będzie w stanie odziedziczyć dodatkową płatność do nowej emerytury państwowej, jeśli jest wdową.

Jednak osoba fizyczna nie może niczego odziedziczyć w przypadku ponownego zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia nowego związku partnerskiego przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Dziedziczenie dodatkowej emerytury państwowej

Jeśli małżeństwo lub związek partnerski rozpoczął się przed 6 kwietnia 2016 r. i zachodzi jedna z poniższych okoliczności, dana osoba może odziedziczyć część dodatkowej emerytury państwowej zmarłego partnera. To są:

Zmarły partner osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.
Zmarli przed 6 kwietnia 2016 r., ale osiągnęliby wiek emerytalny w tym dniu lub później
Dziedziczenie chronionej płatności
Osoba odziedziczy połowę chronionej płatności partnera, jeśli jej małżeństwo lub związek partnerski z nią rozpoczął się przed 6 kwietnia 2016 r. oraz:

Ich wiek emerytalny przypada na dzień 6 kwietnia 2016 r. lub później

Zmarli 6 kwietnia 2016 r. lub później

Ta płatność zostanie dokonana z państwowej emerytury.

Osoba może odziedziczyć część całej dodatkowej Emerytury swojego partnera, jeśli:

Zmarł, gdy odradzał swoją emeryturę państwową lub zaczął się o nią ubiegać po odroczeniu

Osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.

W chwili śmierci był w związku małżeńskim lub partnerskim.

Sprawdź swoją emeryturę państwową, aby obliczyć, ile pieniędzy otrzymasz na stronie GOV.UK tutaj.

Dodaj komentarz