Zmiany w kodeksie drogowym od końca stycznia 2022

Zmiany w Kodeksie Drogowym, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – szczególnie tych najbardziej zagrożonych – mają wejść w życie 29 stycznia 2022 r., ponieważ rząd “będzie nadal zwiększał bezpieczeństwo”.

W ten weekend zostanie wprowadzona hierarchia użytkowników dróg, zapewniająca, że szybsze lub cięższe sposoby podróżowania będą ponosiły największą odpowiedzialność za zmniejszenie niebezpieczeństwa lub zagrożenia, jakie mogą stanowić dla innych na drodze.

Rowerzyści otrzymają również nowe wskazówki, jak jazda środkiem pasa na cichszych drogach, w wolniejszym ruchu i na podejściu do skrzyżowań, aby być jak najlepiej widocznym. Przypomnimy im również, że mogą jeździć 2 ramię w ramię – jak zawsze i co może być bezpieczniejsze w dużych grupach lub z dziećmi – ale muszą być świadomi kierowców za nimi i pozwolić im na wyprzedzanie, jeśli jest to bezpieczne więc.

Tymczasem kierowcy będą zachęcani do przyjęcia tak zwanego „holenderskiego zasięgu” (jak pokazano), otwierając drzwi obok nich drugą ręką, aby spojrzeć przez ramię, co oznacza, że mniej prawdopodobne jest, że zranią przejeżdżających rowerzystów i pieszych.

Oto 8 zmian, o których musisz wiedzieć.


1. Hierarchia użytkowników dróg

Część wprowadzająca Kodeksu Drogowego została zaktualizowana i zawiera 3 nowe zasady dotyczące nowej „hierarchii użytkowników dróg”.

Hierarchia wyznacza użytkowników dróg narażonych na największe ryzyko w przypadku kolizji na szczycie hierarchii. Nie eliminuje ona jednak potrzeby odpowiedzialnego zachowania wszystkich.

Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy dróg:

 • Byli świadomi Kodeksu Drogowego
 • Troszczyli się o innych użytkowników dróg
 • Rozumieli swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych

Trzy nowe zasady są ponumerowane H1, H2 i H3.

2. Osoby przechodzące przez jezdnię na skrzyżowaniach

Zaktualizowany kod wyjaśnia, że:

 • kiedy ludzie przechodzą lub czekają na skrzyżowanie, inne pojazdy powinny ustąpić miejsca jeśli ludzie zaczęli przechodzić i ruch chce skręcić w drogę, pierwszeństwo mają osoby przechodzące i ruch powinien ustąpić
 • Osoby prowadzące, jeżdżące na motocyklu lub na rowerze muszą ustąpić pierwszeństwa osobom na przejściu dla pieszych oraz osobom idącym i jeżdżącym na rowerze

Przejście równoległe (parallel crossing) jest podobne do przejścia dla pieszych, ale obejmuje trasę rowerową wzdłuż czarno-białych pasów.

3. Spacery, jazda na rowerze lub jazda w miejscach wspólnych

W kodeksie pojawiły się nowe wskazówki dotyczące tras i przestrzeni wspólnych dla ludzi spacerujących, jeżdżących na rowerze i jeżdżących konno.

Osoby jeżdżące na rowerze, konno lub pojazdem zaprzęgowym powinny szanować bezpieczeństwo osób poruszających się w tych przestrzeniach, ale osoby spacerujące powinny również uważać, aby ich nie utrudniać ani nie zagrażać.

Osoby jeżdżące na rowerze proszone są o:

 • nie mijaj osób idących, jeżdżących konno lub prowadzących pojazd ciągnięty przez konie z bliska lub z dużą prędkością, szczególnie od tyłu zwolnij, gdy jest to konieczne, i daj ludziom znać, że tam są
 • pamiętaj, że chodzące osoby mogą być głuche, niewidome lub niedowidzące
 • nie mijaj konia po jego lewej stronie

4. Pozycjonowanie na drodze podczas jazdy na rowerze

Zaktualizowano wskazówki dla osób jeżdżących na rowerze, dotyczące samodzielnego pozycjonowania, które obejmują:

 • jazda środkiem swojego pasa po cichych drogach, w wolniejszym ruchu oraz na podejściu do skrzyżowań lub zwężeń jezdni
 • utrzymywanie co najmniej 0,5 metra (nieco ponad 1,5 stopy) od krawędzi krawężnika (i dalej tam, gdzie jest to bezpieczniejsze) podczas jazdy po ruchliwych drogach z pojazdami poruszającymi się szybciej niż one

Osoby jeżdżące na rowerze w grupach

Zaktualizowany kod wyjaśnia, że osoby jeżdżące w grupach:

powinni brać pod uwagę potrzeby innych użytkowników dróg podczas jazdy w grupach
może jeździć 2 ramię – i może to być bezpieczniejsze, szczególnie w większych grupach lub podczas towarzyszenia dzieciom lub mniej doświadczonym jeźdźcom
Osoby jeżdżące na rowerze proszone są o zwrócenie uwagi na osoby jadące za nimi i umożliwienie im wyprzedzania (na przykład poprzez przejście do jednego rzędu lub zatrzymanie się), gdy jest to bezpieczne.

Ludzie jadący na rowerze mijając zaparkowane pojazdy

Zaktualizowany kod wyjaśnia, że osoby jeżdżące na rowerze powinny:

 • zachować ostrożność podczas mijania zaparkowanych pojazdów, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca (szerokość drzwi lub 1 metr), aby uniknąć uderzenia w przypadku otwarcia drzwi samochodu
 • uważać na ludzi wchodzących na ich ścieżkę

5. Wyprzedzanie podczas jazdy lub jazdy na rowerze

W razie potrzeby możesz przekroczyć podwójną białą linię (pod warunkiem, że droga jest wolna), aby wyprzedzić kogoś jadącego na rowerze lub konno, jeśli jedzie z prędkością 10 mil na godzinę lub mniej (Reguła 129).

Istnieją zaktualizowane wskazówki dotyczące bezpiecznych odległości i prędkości wyprzedzania dla osób prowadzących lub jadących motocyklem podczas wyprzedzania niechronionych użytkowników dróg, w tym:

 • pozostawienie co najmniej 1,5 metra (5 stóp) podczas wyprzedzania osób jadących z prędkością do 30 mil na godzinę i zapewnienie im większej przestrzeni
 • podczas wyprzedzania z większą prędkością mijania osób jadących konno lub prowadzących pojazdy konne z prędkością poniżej 10 mil na godzinę i pozostawiając co najmniej 2 metry (6,5 stopy) przestrzeni
 • pozostawienie co najmniej 2 metrów (6,5 stopy) przestrzeni i utrzymywanie niskiej prędkości podczas mijania ludzi idących drogą (na przykład tam, gdzie nie ma chodnika)

Zaczekaj za nimi i nie wyprzedzaj, jeśli spełnienie tych zezwoleń jest niebezpieczne lub niemożliwe.

Osoby jadące na rowerze przejeżdżające wolniej poruszające się lub stojące w ruchu

Zaktualizowany kod potwierdza, że osoby jeżdżące na rowerze mogą przejeżdżać wolno poruszający się lub stacjonarny ruch po swojej prawej lub lewej stronie.

Powinni postępować ostrożnie, ponieważ kierowcy mogą ich nie widzieć. Jest to szczególnie ważne:

 • na podejściu do skrzyżowań
 • przy podejmowaniu decyzji, czy bezpiecznie jest mijać ciężarówki lub inne duże pojazdy

6. Osoby jeżdżące rowerem na skrzyżowaniach

Kodeks został zaktualizowany, aby wyjaśnić, że podczas skręcania w boczną drogę lub zjeżdżania z niej osoby jeżdżące rowerem powinny ustąpić pierwszeństwa osobom przechodzącym lub czekającym na przejście.

Na niektórych skrzyżowaniach pojawiły się znaki dotyczące nowych udogodnień dla rowerów.

Niektóre skrzyżowania są teraz wyposażone w małe światła dla rowerów na wysokości oczu, które mogą umożliwiać rowerzystom poruszanie się oddzielnie od innych pojazdów lub przed nimi. Osoby jeżdżące na rowerze są zachęcane do korzystania z tych obiektów, dzięki czemu ich podróż jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.

Pojawiły się również nowe wytyczne dla osób jeżdżących rowerem na skrzyżowaniach bez wydzielonych linii.

Kodeks zaleca, aby osoby jeżdżące na rowerze postępowały tak, jakby prowadziły pojazd, w którym nie ma oddzielnych udogodnień dla rowerzystów. Obejmuje to ustawienie się na środku wybranego pasa, gdzie czują, że mogą to zrobić bezpiecznie. Celem tego jest:

 • Bycie jak najbardziej widocznymi
 • Unikanie wyprzedzania tam, gdzie byłoby to niebezpieczne

Ludzie jadący na rowerze skręcają w prawo

Kodeks zawiera teraz porady dla osób jeżdżących na rowerze na skrzyżowaniach, na których znaki i oznaczenia każą im skręcić w prawo w 2 etapach. To są:

etap 1 – gdy światła zmienią kolor na zielony, należy jechać prosto do miejsca oznaczonego symbolem roweru i strzałki skrętu na jezdni, a następnie zatrzymać się i czekać
etap 2 – gdy sygnalizacja świetlna po drugiej stronie skrzyżowania (teraz zwrócona w stronę osób jeżdżących na rowerze) zmieni kolor na zielony, wykonaj manewr

Osoby jeżdżące na rowerze mają pierwszeństwo jadąc prosto na skrzyżowaniach

Kodeks wyjaśnia, że kiedy ludzie jadą na wprost na skrzyżowaniu, mają pierwszeństwo przed pojazdami czekającymi na skręcenie w boczną drogę lub zjechanie z niej, chyba że znaki drogowe lub oznaczenia wskazują inaczej.

Osoby jeżdżące na rowerze proszone są o zwracanie uwagi na osoby prowadzące samochód, które zamierzają skręcić w poprzek ich ścieżki, ponieważ osoby jadące z przodu mogą ich nie widzieć.

7. Osoby jeżdżące na rowerze, konno i jeżdżące pojazdami konnymi po rondach

Kodeks został zaktualizowany w celu wyjaśnienia, że osoby prowadzące lub jeżdżące motocyklem powinny dawać pierwszeństwo osobom jeżdżącym po rondach.

Nowe wytyczne mówią, że osoby prowadzące i/lub jeżdżące na motocyklu powinny:

 • nie próbować wyprzedzać osób jeżdżących na rowerze w obrębie pasa tej osoby
 • pozwalać rowerzystom na poruszanie się po ich ścieżce podczas poruszania się po rondzie

Kodeks wyjaśniał już, że osoby jeżdżące na rowerze, konno i pojazdem zaprzęgowym mogą pozostać na lewym pasie ronda, gdy zamierzają przejechać przez rondo lub wokół niego.

Dodano wskazówkę wyjaśniającą, że kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność wjeżdżając na rondo, aby nie przecinać drogi osób jeżdżących na rowerze, konno lub pojazdach konnych, którzy jeżdżą po rondzie lewym pasem.

8. Parkowanie, ładowanie i opuszczanie pojazdów

Kodeks zaleca nową technikę przy opuszczaniu pojazdów. Czasami nazywa się to „Holenderskim zasięgiem”.

Tam, gdzie osoby prowadzące lub pasażerowie w pojeździe mogą to zrobić, powinni otworzyć drzwi, używając ręki po przeciwnej stronie niż te, które otwierają. Na przykład, używając lewej ręki do otwierania drzwi po prawej stronie.

To sprawi, że odwrócą głowę, by spojrzeć za siebie przez ramię. Jest wtedy mniej prawdopodobne, że spowodują obrażenia:

 • osoby jeżdżące na rowerze lub motocyklu przejeżdżające drogą
 • ludzi na chodniku

Korzystanie z punktu ładowania pojazdów elektrycznych

Po raz pierwszy kod zawiera wskazówki dotyczące korzystania z punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Korzystający powinni:

 • zaparkować blisko punktu ładowania i unikaj stwarzania niebezpieczeństwa potknięcia się ludzi idących z ciągnących się kabli
 • wyświetlać znak ostrzegawczy, jeśli mogą
 • starannie układać kable i złącza do ładowania, aby zminimalizować niebezpieczeństwo dla innych osób i uniknąć tworzenia przeszkód dla innych użytkowników drogi

Dowiedz się o wszystkich zmianach
W sumie zaktualizowano 10 sekcji Kodeksu drogowego, dodając lub aktualizując 50 zasad.

Podsumowanie wszystkich zmian można znaleźć na liście aktualizacji Kodeksu Drogowego na GOV.UK.

Dodaj komentarz