Automatyzacja może zlikwidować nawet 1/3 miejsc pracy w Walii

Walijski oddział BBC dotarł do badań, według których do 2030 roku nawet 1/3 miejsc pracy może zostać zastąpiona przez zautomatyzowane systemy informatyczne i mechaniczne.

Według organizacji badawczej Future Advocacy w sektorze najbardziej narażonym na likwidację miejsc pracy na rzecz automatyzacji znalazło się 10 największych pracodawców prywatnych w Walii. Wśród najbardziej zagrożonych regionów znalazły się Alyn i Deeside. W całej Walii najbardziej narażonym na zmiany jest sektor przemysłowy. [[inline-banner]]

Automatyzacja, czyli zaprzęgnięcie maszyn do zadań wykonywanych dotąd przez człowieka, od lat towarzyszyła procesowi rozwoju przemysłowego. Teraz jednak, dzięki postępowi technologii cyfrowej, robotyki i sztucznej inteligencji, proces ten można już nazwać „czwartą rewolucją przemysłową”.

W całej Wielkiej Brytanii najbardziej dotknięty przez zmiany zostanie sektor handlowy i dystrybucyjny.

Do 2030 roku przewiduje się redukcję zatrudnienia w sektorze produkcyjnym o 46,4%, finansowym o 32,3% oraz hurtowym i handlowym o 44%.

W mniej dotkniętych sektorach, czyli opieka społeczna i edukacja, etaty zostaną zredukowane o odpowiednio 17% i 8,5%.

Umiejętnościami, które wydają się nadal niepodatne na zautomatyzowanie, pozostaną opieka, zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne. Badacze podkreślają jednak, że w związku z zachodzącymi gwałtownie zmianami należy pomyśleć o zainwestowaniu w szkolenia i poszerzanie wiedzy. Zautomatyzowane zostaną bowiem procesy wymagające wykonywania powtarzalnych i żmudnych czynności oraz usystematyzowanych analiz, takich jak finansowe lub prawne.

 

 

 

Dodaj komentarz