Karetka zamiast domowej wizyty

Tradycyjne domowe wizyty lekarskie mogą zostać wkrótce zastąpione przez przyjazd medycznego zespołu szybkiego reagowania, co ma na celu ograniczenie liczby nieplanowanych przyjęć do szpitala. Zespół wykwalifikowanych ratowników medycznych ma być dostępny całą dobę przez cały rok.

To jedna z propozycji wysunięta przez urząd zdrowia Betsi Cadwaladr, który zawiaduje służbą zdrowia między innymi w Wrexham. Związane jest to z szeroko zakrojonymi planami zmian w usługach z zakresu podstawowej opieki medycznej. Przedstawiciele walijskich służb ratownictwa medycznego zaznaczają jednak, że zadaniem ratowników medycznych nie będzie zastąpienie lekarzy, lecz wspomaganie ich w codziennej pracy. Zmiany te mają również na celu zredukowanie liczby osób zmuszonych do korzystania ze szpitalnego ostrego dyżuru. [[inline-banner]]

W raporcie urzędu zdrowia możemy przeczytać, że celem programu jest bezzwłoczne świadczenie opieki medycznej pacjentom, którzy bez szybkiej interwencji ratowników zostaliby w trybie pilnym przyjęci do szpitala.

Propozycja uwolnienia terminów wizyt lekarskich w przychodniach i zmniejszenie liczby wizyt podczas ostrego dyżuru to nie jedyne pomysły na usprawnienie systemu opieki zdrowotnej. Kolejną z propozycji jest zaangażowanie w proces wystawiania recept wykwalifikowanego personelu innych zawodów medycznych np. farmaceutów czy fizjoterapeutów.

Dla pacjentów oznaczać to będzie, że coraz rzadziej widywać się będziemy z naszym lekarzem, a coraz częściej nasze regularne recepty wypisywać będzie osoba, która po ukończeniu odpowiedniego kursu uniwersyteckiego nabyła kwalifikacje umożliwiające jej wystawianie recept. Nadal jednak odbywać się to będzie w ramach działalności przychodni i w ich siedzibach.

 

 

Źródło: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-43944552

Dodaj komentarz