Podstawy Community Radio

Radio społecznościowe – Community Radio Station

Zasadniczą cechą komercyjnych stacji radiowych jest to, że muszą zarabiać na właścicielach lub akcjonariuszach. Mogą mieć dodatkowe cele, ale komercyjna stacja radiowa musi przestrzegać tych samych podstawowych zasad co inne firmy. Termin Radio Publiczne obejmuje różne rozmaite uregulowania w różnych krajach. Ale wspólną cechą jest to, że podstawowe finansowanie pochodzi od rządu, zwykle w połączeniu z obywatelami płacącymi opłaty licencyjne.

Publiczne stacje radiowe mogą również uzupełniać swoje dochody poprzez reklamy. Jednak w przeciwieństwie do komercyjnego radia, stacje radiowe nie są głównie motywowane lub napędzane zyskiem. Radio społecznościowe jest własnością społeczności, tworząc zyski i służy określonym społecznościom geograficznym i społecznym zainteresowaniem. Stacje komunalne są tworzone w celu obsługi określonej grupy interesów – w tym przypadku specjalnej kopalni cyny w Boliwii.

Radio Wspólnoty służy określonej społeczności; może to być wspólnota geograficzna lub wspólnota zainteresowań. Lub, podobnie jak w przypadku Miners Voice Radio, może to być mieszanka obu. W Zimbabwe społeczność geograficzna obejmowałaby wszystkie miasta, miasta, dzielnice lub centra rozwoju.

Dodaj komentarz