59 kierowców firmy przewozowej szkół nie przeszło sprawdzenia niekaralności

O problemach z firmą transportową North Birmingham Travel, której Sandwell Council miał przyznać kontrakt na 20 milionów funtów pisaliśmy już dwa miesiące temu. Tutaj znajdziesz artykuł.

Rada Miejska Birmingham poinformowała, że rozwiązała umowę z North Birmingham Travel z powodu „podejrzenia o wprowadzenie w błąd w związku z kontrolami DBS”.

Tylko 51 ze 110 kontroli DBS było zgodnych, a 16 pokazało wcześniejsze wyroki skazujące. Rada miasta stwierdziła, że certyfikaty o niekaralności są „nie do zaakceptowania z przyczyn technicznych”, takich jak wystawienie przez poprzedniego pracodawcę.

Firma zapewniała transport szkolny dla setek dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEND) na terenie miasta.

Miała zostać wręczona czteroletnią umowę o wartości ponad 20 milionów funtów, aby zrobić to samo w Sandwell, zanim pojawiły się poważne pytania dotyczące wyboru firmy przez urzędników rady, a decyzja została odłożona z powodu presji.

Firma North Birmingham Travel jest prowadzona przez byłego pracownika Sandwell Council, Azeema Hafeeza. Jest także synem byłego zastępcy przywódcy Mahbooba Hussaina i obaj zostali wymienieni w wybuchowym Raporcie Wragge z 2016 r. dotyczącym umów dotyczących gruntów komunalnych. Pan Hafeez zaprzeczył wszelkiemu wykroczeniu.

Ostatnie wydarzenia w Birmingham wywrą tylko większą presję na szefów Sandwell, aby wyjaśnili swoje procesy decyzyjne.

Opozycyjni konserwatywni radni napisali do szefów Rady Sandwell, przedstawiając swoje obawy i prosząc o wyjaśnienie umów transportowych. Organ został zmuszony do przedłużenia umowy z dotychczasowym dostawcą w miarę postępu śledztwa.


Błędy DBS zostały ujawnione w wyniku śledztwa rady miasta, do którego doszło w związku ze skargami.

Radni w Birmingham również domagali się odpowiedzi w sprawie skandalu. Rada miejska powiedziała, że podjęła „szybkie działania”, gdy błędy DBS stały się jasne.

Czeki DBS, skrót od Disclosure and Barring Service, zagłębiają się w przeszłość potencjalnego pracownika, aby upewnić się, że praca z dziećmi jest odpowiednia.


Radny Alex Yip, członek gabinetu ds. dobrostanu dzieci, dodał: „Niepowodzenie zabezpieczenia dzieci z czasami znacznymi niepełnosprawnościami jest przerażające na kilku frontach.

„Powiedziano nam, że proces sprawdzania i monitorowania DBS został znacznie ulepszony. Obiecano nam, że we wrześniu dzieci będą miały bezpieczną i sprawną obsługę do i ze swoich szkół.

„Zreformowana usługa sprawdzania DBS pozwoliła kierowcom, którzy mają problemy z kontrolą DBS, żeby zostali pozostawieni sami z potencjalnie niekomunikatywnymi dziećmi z trudnościami w uczeniu się.

„Rodzice muszą być w stanie ufać, że rada zapewnia bezpieczeństwo ich dzieciom, ale raz za razem obietnice lidera rady okazują się fałszywe, a jego przeprosiny są puste.

„Mieszkańcom należy powiedzieć, ile miesięcy ci kierowcy przewozili dzieci, w jaki sposób mogli rozpocząć jazdę przed zatwierdzeniem kontroli i gdzie wprowadzone zmiany ponownie zawiodły rodziców w mieście”.

Rada Sandwell stwierdziła, że wczesny przegląd procesu nie wykazał „wstępnych dowodów nadużyć finansowych, nieprawidłowości lub nieprzestrzegania zasad procedury udzielania zamówień i zawierania umów”. Sprawą zajmą się również skrupulatni szefowie.

Dodaj komentarz