Koronawirus – Sandwell Council odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na poniższe pytania zostały wystosowane przez Sandwell Council względem nowych obostrzeń.

Jak długo to będzie trwało?

Wpływ nowych ograniczeń będzie monitorowany przez rząd co dwa tygodnie. Kolejne kroki będą zależeć od wpływu, jaki wywrą te środki.

Czy mogę spotkać rodzinę i przyjaciół?

Wewnątrz – nie. Nie możesz spotykać się towarzysko z przyjaciółmi i rodziną w pomieszczeniach w żadnym miejscu, chyba że są oni częścią twojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia. Nie możesz też spotykać się z ludźmi spoza domu ani bańki w ich ogrodzie.

Nikt nie może mieszać się w pomieszczeniach lub w większości publicznych miejsc na świeżym powietrzu z kimkolwiek, z kim nie mieszka (lub z kim utworzył bańkę wsparcia).

Na zewnątrz – tak, w niektórych miejscach publicznych. Możesz spotkać się z przyjaciółmi i rodziną, z którymi nie mieszkasz, w grupach liczących 6 lub mniej osób na otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak parki, publicznie dostępne tereny wiejskie i działki. Nie możesz spotykać się w prywatnych ogrodach ludzi.

Podczas spotkań z przyjaciółmi i rodziną na świeżym powietrzu w otwartych przestrzeniach publicznych również:

 • przestrzegaj zasad dystansowania się podczas spotkań
 • ogranicz liczbę różnych osób, które widzisz towarzysko w krótkim okresie czasu.

Kiedy spotykasz się z innymi w miejscach na świeżym powietrzu, takich jak parki, nie możesz spotykać się w grupie liczącej więcej niż 6 osób. Ten limit 6 osób obejmuje dzieci w każdym wieku.

Spotkania w większych grupach są niezgodne z prawem. Jeśli spotkasz się w większych grupach, policja może podjąć działania przeciwko tobie. Obejmuje to rozganianie nielegalnych zgromadzeń i nakładanie grzywien (mandatów o stałej wysokości).

Gospodarstwa domowe w bańce wsparcia mogą nadal odwiedzać się nawzajem, przenocować i wspólnie odwiedzać miejsca publiczne. Bańka wsparcia ma miejsce, gdy gospodarstwo domowe z jedną osobą dorosłą łączy się z innym gospodarstwem domowym.

Istnieją pewne wyjątki, w których ludzie z różnych gospodarstw domowych mogą mieszać się, w tym:

 • w prawnie dozwolonej bańce wsparcia
 • w prawnie dozwolonej bańce opieki nad dziećmi
 • do pracy, wolontariatu w celu świadczenia usług wolontariackich lub charytatywnych (sprawdź wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy w domach innych osób)
 • w przypadku zarejestrowanej opieki nad dziećmi, edukacji lub szkolenia
 • umożliwienie kontaktu między biologicznymi rodzicami a dziećmi pod opieką
 • do ustaleń, w których dzieci nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym co oboje rodzice lub opiekunowie
 • zobaczyć kogoś, kto umiera
 • udzielenia pomocy w nagłych wypadkach i uniknięcia obrażeń lub choroby lub uniknięcia ryzyka obrażeń
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak obecność w sądzie lub przysięgłych
 • zapewnienie opieki lub pomocy osobie bezbronnej
 • w innych okolicznościach szczegółowo opisanych na rządowej stronie internetowej.

Czy te środki mają wpływ na opiekę nad dziećmi?

Możesz nadal korzystać z placówek wczesnoszkolnych i placówek opieki nad dziećmi, w tym opiekunów i usługodawców oferujących zajęcia przed lub po zajęciach szkolnych lub inne placówki pozaszkolne dla dzieci. Możesz także nadal zatrudniać nianie, w tym osoby mieszkające poza Sandwell.

Dzieci rozdzielonych rodziców mogą nadal przemieszczać się między gospodarstwami domowymi.

„Nieformalna” opieka nad dziećmi, na przykład dziadkowie opiekujący się dziećmi, jest dozwolona dla dzieci poniżej 13 roku życia lub osób dorosłych wymagających szczególnej troski, jeżeli jest to konieczne do celów opiekuńczych.

Ograniczenia nie zezwalają na randki lub imprezy.

Czy dziadkowie z tego samego gospodarstwa domowego (tj. Niania i dziadek) mogą zapewnić opiekę nad dzieckiem?

Tak. Dziadkowie mieszkający razem w tym samym gospodarstwie domowym, tj. Niania i dziadek, mogą łączyć się z jednym innym gospodarstwem domowym, aby rodzice dzieci mogli pracować.

Mam dwie pary dziadków, którzy mieszkają w oddzielnych domach i opiekują się moimi dziećmi. Czy to jest dozwolone?

Nie. W dowolnym momencie możesz połączyć się tylko z jednym innym gospodarstwem domowym, aby rodzice dzieci mogli pracować.

Jestem dziadkiem, iloma wnukami mogę się opiekować?

Jeden zestaw z jednego gospodarstwa domowego, aby rodzice mogli pracować.

Czy dzieci rodziców w separacji mogą podróżować między dwoma różnymi domami?

Ludzie mogą kontynuować istniejące ustalenia dotyczące kontaktów między rodzicami a dziećmi, w których mieszkają oddzielnie.

Czy te środki wpływają na dostęp do edukacji?

Nie. Szkoły, uczelnie i uniwersytety pozostają otwarte i działają w sposób bezpieczny dla Covid.

Czy mogę podróżować poza Sandwell do pracy lub szkoły?

Powinieneś unikać wyjazdów poza swój obszar i zmniejszać liczbę podróży, które wykonujesz, jeśli to możliwe.

Możesz nadal podróżować do pracy, szkoły i wolontariatu / działalności charytatywnej.

Jeśli chcesz podróżować, zachęcamy do chodzenia lub jazdy na rowerze, jeśli to możliwe, lub do planowania z wyprzedzeniem i unikania ruchliwych godzin i tras w transporcie publicznym. Pozwoli ci to utrzymać dystans społeczny podczas podróży.

Czy mogę iść do czyjegoś domu w obszarze nieobjętym ograniczeniami?

Nie, nie wolno odwiedzać nikogo w domu lub poza obszarem o ograniczonym dostępie (z wyjątkiem osób z Twojej bańki wsparcia lub w okolicznościach wymienionych w wyjątkach, takich jak zapewnienie podstawowej opieki).

Jestem bardzo wrażliwy klinicznie – co mam zrobić?

Proszę zapoznać się z rządowymi wskazówkami dotyczącymi osób, które są wyjątkowo podatne na choroby kliniczne i co muszą zrobić. Jeśli potrzebujesz pomocy, ponieważ jesteś wyjątkowo wrażliwy klinicznie lub ponieważ izolujesz się sam i nie masz nikogo, kto by ci pomógł, skontaktuj się z councilem.

A co z pubami i restauracjami?

Puby, bary i restauracje pozostaną zamknięte i mogą działać wyłącznie na wynos. Ponadto następujące firmy muszą pozostać zamknięte:

 • kryte place zabaw i kryte centra zabaw, w tym centra miękkich zabaw, place zabaw miękkich, parki trampolin i parki nadmuchiwane;
 • kasyna;
 • sale do gry w bingo;
 • tory do kręgli;
 • sale do snookera i bilarda;
 • salony gier, w tym centra gier dla dorosłych;
 • laserowe pokoje, poszukiwań i ewakuacji;
 • kina, z wyjątkiem kin samochodowych;
 • sale koncertowe;
 • kryte lodowiska;
 • cyrki;
 • atrakcje wewnętrzne;
 • centra konferencyjne i sale wystawowe;
 • kluby nocne;
 • sale taneczne i dyskoteki;
 • Miejsca rozrywki seksualnej;
 • bary shisha

Fryzjerzy, salony kosmetyczne, salony tatuażu i inne firmy oferujące usługi osobiste mogą ponownie otworzyć, ale muszą działać w sposób bezpieczny.

Nieistotny handel detaliczny, w tym rynki, może zostać otwarty.

A co z miejscami kultu (np. Kościołami, świątyniami lub meczetami)?

Kult wspólnotowy można teraz wznowić, z zastrzeżeniem odpowiednich zasad dotyczących kontaktów społecznych. Nie możesz przebywać z nikim spoza swojego gospodarstwa domowego ani utrzymywać z nimi kontaktów towarzyskich, gdy tam jesteś, chyba że ma zastosowanie wyjątek prawny.

A co z daniami na wynos?

Dania i napoje na wynos mogą pozostać otwarte od 5:00 do 23:00. Po 23:00 mogą zaoferować usługę dostawy za pośrednictwem strony internetowej, telefonu, wiadomości tekstowej, poczty lub jako punkt kontaktowy

Czy istnieją ograniczenia dotyczące ślubów i związków partnerskich?

Wesela i ceremonie partnerstwa cywilnego mogą odbywać się z ograniczeniem liczby uczestników. W uroczystościach weselnych może uczestniczyć 15 osób. Przyjęcia nie mogą się odbywać.

Terminy rejestracji narodzin, śmierci lub wypowiedzenia małżeństwa będą nadal udzielane. Indywidualne ceremonie wirtualnego obywatelstwa również będą kontynuowane. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Rejestrowego.

Jakie są zasady dotyczące pogrzebów?

30 osób może uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych, a 15 osób może uczestniczyć w powiązanych wydarzeniach upamiętniających, takich jak ceremonie rozsypywania popiołu. Tylko bliska rodzina i przyjaciele powinni być obecni na czyimś pogrzebie.

Możemy pomieścić do 30 żałobników w kaplicy w krematorium Sandwell Valley i 20 w krematorium Rowley Regis. Nie więcej niż 30 żałobników powinno uczestniczyć w pochówkach na cmentarzach i muszą zachowywać dystans społeczny. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poświęconych usługom pogrzebowym.

Czy cmentarze są otwarte?

Cmentarze i krematoria pozostaną otwarte, aby ludzie mogli odwiedzać groby i pomniki ukochanych osób.

Jakie zmiany zaszły w uprawianiu sportu?

Zorganizowane sporty na świeżym powietrzu oraz zajęcia ruchowe i gimnastyczne mogą być kontynuowane, jednak aktywność kontaktowa o podwyższonym ryzyku nie powinna mieć miejsca

Organizowane sporty halowe, zajęcia ruchowe i gimnastyczne nie mogą odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych. Istnieją wyjątki dla sportów halowych dla osób niepełnosprawnych, sportu do celów edukacyjnych oraz nadzorowanego sportu i aktywności fizycznej dla osób poniżej 18 roku życia

Czy mogę chodzić na siłownię, do centrum rekreacji lub na basen?

Niektóre obiekty rekreacyjne i sportowe, takie jak siłownie, boiska i obiekty sportowe, centra rozrywki, studia fitness i tańca, pola golfowe, baseny, ośrodki jeździeckie, place zabaw na świeżym powietrzu mogą zostać otwarte – z zastrzeżeniem odpowiednich zasad dotyczących kontaktów społecznych na każdym poziomie. Aktualne informacje znajdziesz na stronach internetowych Sandwell Leisure Trust i West Bromwich Leisure Centre. Zajęcia indywidualne i zajęcia w grupach zamkniętych nie powinny odbywać się na poziomie 3.

Czy biura rady są otwarte?
Biura Rady pozostają zamknięte dla publiczności. Pracownicy Rady pracują, a usługi są nadal świadczone przez telefon i internet.

Czy śmietnisko jest otwarte?
Śmietnisko jest otwarte codziennie od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem Bożego Narodzenia, drugiego dnia Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Musisz zarezerwować miejsce, zanim podejdziesz do kolejki i musisz zachować dystans od innych, gdy tam dotrzesz.

Czy biblioteki są otwarte?
Niektóre biblioteki są otwarte, aby zapewnić dostęp do IT i usług cyfrowych – na przykład osobom, które ich nie mają w domu – oraz na klikanie i zbieranie książek i innych pozycji. Sprawdź strony internetowe naszych bibliotek, aby uzyskać więcej informacji.

Czy mogę mieć kogoś w moim domu (lub wejść do czyjegoś domu), aby wykonać naprawy lub inną pracę?

Tylko oficjalni lub zarejestrowani handlowcy mogą udawać się do domów innych osób w celach zawodowych, o ile przestrzegasz krajowych wytycznych dotyczących bezpiecznego tam pracy. Dotyczy to mobilnych fryzjerów i mobilnych kosmetyczek.

A co z transportem publicznym i współdzieleniem samochodów?

Mieszkańcom zaleca się chodzenie lub jazdę na rowerze, jeśli to możliwe, a podróżując samochodem, aby podróżowali tylko z osobami z gospodarstwa domowego i / lub grupy wsparcia.

Zaleca się korzystanie z transportu publicznego wyłącznie do podstawowych celów, takich jak dojazd do szkoły lub pracy. O ile nie ma wyjątku, należy nosić zakrycia twarzy.

Czy mogę się przeprowadzić?

Tak. Jeśli chcesz przeprowadzić się do domu, możesz przejść do przeglądania nieruchomości. Postępuj zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego przemieszczania się do domu, które obejmują porady dotyczące dystansu społecznego i zakrycia twarzy.

Jak nosić maseczkę?

One thought on “Koronawirus – Sandwell Council odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Dodaj komentarz