W Wolverhampton powstanie farma fotowoltaiczna o wielkości 21 boisk piłkarskich

W Wolverhampton ma powstać farma fotowoltaiczna wielkości 21 boisk piłkarskich, która będzie produkować energię dla głównego szpitala miejskiego.

Planiści z Rady Wolverhampton zarekomendowali plan Bowman’s Harbour do zatwierdzenia przez radnych.

Większość terenu przy Planetary Road, dawnym wysypisku śmieci, pełnego much i zachowania antyspołecznego, zostanie przekształcona w panele słoneczne o powierzchni 11,5 hektara, infrastrukturę i drogę dojazdową.

Po uruchomieniu farma fotowoltaiczna – wspólny projekt Rady Wolverhampton i NHS Trust – będzie produkować 6,9 MWp energii odnawialnej dla szpitala New Cross.

Oczekuje się, że członkowie komitetu planowania organu dadzą zielone światło dla propozycji na spotkaniu 14 września.

Przedstawiciele urzędu ds. planowania Arcadis powiedzieli: „Propozycje stanowią ekscytującą okazję, aby znacząco przyczynić się do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego szpitala New Cross w Wolverhampton, wykorzystując zieloną technologię do zapewnienia czystej, zerowej emisji dwutlenku węgla i energii odnawialnej.

„Wykorzystanie tego nieużywanego składowiska do wytwarzania energii słonecznej uniemożliwi korzystanie z tego miejsca, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku zachowań antyspołecznych poprzez zagospodarowanie terenu i proponowane środki bezpieczeństwa”.

Raport dla komisji planistycznej powiedział, że był tylko jeden sprzeciw wobec programu, w którym mieszkaniec zgłaszał obawy dotyczące wpływu na przyrodę i dziką przyrodę.

Ankieta wykazała, że zamieszkują ten teren borsuki.

Specjalista ds. Planowania Phillip Walker powiedział: „Ta propozycja rozwoju wygeneruje znaczne poziomy energii odnawialnej do wykorzystania przez szpital New Cross i pozytywnie odpowiada na cele rządu dotyczące zajęcia się przyczynami zmian klimatycznych i przejścia do przyszłości niskoemisyjnej.

„Byłoby to ważny wkład w osiągnięcie celu Wolverhampton na 2041 r., aby miasto mogło osiągnąć zero emisji netto.

„Chociaż wystąpią pewne niekorzystne skutki pod względem ekologii, krajobrazu i jakości wizualnej, można je w akceptowalny sposób złagodzić i kontrolować przez warunki, a wszelkie wyrządzone szkody nie przewyższają korzyści w odniesieniu do produkcji energii odnawialnej.”

Kiedy propozycja została ogłoszona w zeszłym roku, rada stwierdziła, że farma fotowoltaiczna pomoże w staraniach o zazielenienie miasta.

Podczas konsultacji rady dotyczących zmian klimatycznych 82 procent mieszkańców powiedziało, że chciałoby farmy fotowoltaiczne w Wolverhampton.

Radny Steve Evans, członek gabinetu ds. środowiska miejskiego w Radzie Wolverhampton, powiedział: „Od czasu ogłoszenia kryzysu klimatycznego w lipcu 2019 r. rada wspiera swoich partnerów w dążeniu do zerowej emisji dwutlenku węgla w Wolverhampton.

„Cieszę się, że rada wspiera lokalny szpital w realizacji jego ambicji ograniczenia emisji dwutlenku węgla w mieście.

„Nowa inwestycja z pewnością wpłynie pozytywnie na uczynienie Wolverhampton bardziej zielonym miastem”.

David Loughton, dyrektor generalny The Royal Wolverhampton NHS Trust dodał: „Jako największy pracodawca w Wolverhampton bardzo poważnie traktujemy zrównoważony rozwój i zobowiązujemy się do ciągłej pracy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego.

„Podjęliśmy szereg kroków, aby zmniejszyć i lepiej zarządzać naszym zużyciem energii oraz działać w sposób zrównoważony.

„Jednym z tych kroków jest przyjrzenie się wykorzystaniu energii odnawialnej, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego partnerstwa”.

Dodaj komentarz