Sprawdź czy kwalifikujesz się na £100 od banku!

Nationwide po raz pierwszy wpłaci 340 milionów funtów bezpośrednio na konta klientów, gdyż zauważono skok depozytów i wyższe stopy procentowe, co spowodowało wzrost rocznych zysków o 40% do rekordowych poziomów.

Ta inicjatywa jest częścią programu inauguracyjnego, w którym środki są dystrybuowane bezpośrednio do klientów, podobnie jak wypłaty dla akcjonariuszy w bankach. Wpłaty, które stanowią około 15% rocznych zysków, obejmą 3,4 miliona uprawnionych klientów, którzy otrzymają około 100 GBP na swoje konta w czerwcu.

Debbie Crosbie, dyrektor naczelny Nationwide, wskazała, że wzrost kosztów utrzymania miał wpływ na podjęcie decyzji o wypłacie środków bezpośrednio klientom. Zauważyła również, że Nationwide jest jedyną instytucją, która podejmuje takie działania w obliczu wzrastających kosztów życia, mając na celu zapewnienie klientom gotówki, gdy to tylko możliwe. Nationwide uważa, że ta inicjatywa będzie miała największy wpływ na poprawę sytuacji klientów.

W minionym roku Nationwide odnotowało 40-procentowy wzrost rocznych zysków przed opodatkowaniem, osiągając poziom 2,2 miliarda funtów, co przewyższyło poprzedni rekord z 1,6 miliarda funtów rok wcześniej. Główną przyczyną tego wzrostu były wyższe stopy procentowe w Wielkiej Brytanii, które umożliwiły Nationwide pobieranie wyższych opłat za pożyczki i kredyty hipoteczne od klientów. Wzrost depozytów również przyczynił się do zwiększenia zysków Nationwide, które sięgnęły 187 miliardów funtów, a udział tej instytucji w rynku wzrósł do 9,6%.

Jednak słabszy rynek mieszkaniowy, spowodowany wzrostem stóp procentowych i kosztów utrzymania, przyczynił się do spadku kredytów hipotecznych o 2,9 miliarda funtów w ciągu roku, osiągając poziom 33,6 miliarda funtów. W odpowiedzi na to Nationwide opracowuje strategię mającą na celu zdobycie większej części rynku kredytów hipotecznych, oferując nowe stawki w wysokości około 4% dla klientów, którzy zdecydują się zrezygnować z umowy o stałym oprocentowaniu.

W przeciwieństwie do banków notowanych na giełdzie, Nationwide, jako towarzystwo budowlane, jest własnością swoich klientów i dąży do zapewnienia im korzyści finansowych.

W ramach tego dążenia, Nationwide planuje kontynuować wypłaty dla swoich członków co roku, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na sytuację finansową instytucji. Aby zakwalifikować się do wypłaty, członkowie muszą korzystać z Nationwide jako głównego rachunku bieżącego i posiadać co najmniej jeden dodatkowy produkt, takie jak konto oszczędnościowe lub kredyt hipoteczny, z minimalnym saldem w wysokości 100 GBP.

Kwalifikujące kryteria:

Po pierwsze:

Musisz mieć ogólnokrajowe konto bieżące (Current account)
Twoje konto musiało być otwarte 31 marca 2023 r.


Po drugie:

Musiałeś korzystać z rachunku bieżącego na początku tego roku


Dokładne kryteria zależą od posiadanego rachunku bieżącego:

  • FlexAccount, FlexBasic lub FlexDirect: W dwóch z trzech miesięcy stycznia, lutego i marca 2023 r. musisz wpłynąć na konto co najmniej 500 GBP (z wyłączeniem przelewów z innych kont Nationwide). Ponadto musisz dokonać co najmniej dwóch płatności z konta każdego miesiąca, w dwóch z tych trzech miesięcy. Wymogi te nie mają zastosowania, jeśli dokonałeś zmiany na konto za pomocą oficjalnej usługi zmiany między 1 stycznia a 31 marca 2023 r.
  • FlexPlus: Musisz zapłacić i nadal płacić miesięczną opłatę za konto.
  • FlexOne, FlexStudent lub FlexGraduate: Musisz otrzymać co najmniej jedną płatność na konto lub dokonać jednej płatności z konta w marcu 2023 r.

Po trzecie:

Musisz TAKŻE mieć oszczędności LUB kredyt hipoteczny w Nationwide w marcu 2023 r
Oszczędności: Musisz posiadać co najmniej 100 GBP na jednym lub kilku Nationwide osobistych kontach oszczędnościowych lub rachunkach ISA na koniec dowolnego dnia w marcu 2023 r.

LUB

Kredyt hipoteczny: W dniu 31 marca 2023 r. musiałeś być winien co najmniej 100 GBP z tytułu ogólnokrajowej hipoteki mieszkaniowej.

Jeśli wycofałeś swoje oszczędności lub spłaciłeś kredyt hipoteczny od końca marca, nadal będziesz się kwalifikować, pod warunkiem, że Twoje konto bieżące pozostanie otwarte.