Już przed świętami Job Centre może monitorować Twoje konto bankowe i media społecznościowe

UNIVERSAL CREDIT zapewnia niezbędne wsparcie milionom ludzi w całym kraju. Jednak Departament Pracy i Emerytur (DWP) zastrzegł sobie prawo do monitorowania kont bankowych i mediów społecznościowych, jeśli to konieczne.

Aby upewnić się, że system działa dobrze, a płatności są rozprowadzane sprawiedliwie, DWP może być zobowiązany do monitorowania niektórych kont.

Zgodnie z ustawą o administracji społecznej departament rządowy jest uprawniony do gromadzenia określonych informacji dotyczących wnioskodawców.

Dochodzenie tego typu zwykle ma miejsce, gdy DWP uważa, że może dojść do oszustwa w zakresie świadczeń.

DWP i Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) mogą dodatkowo wymieniać się informacjami, jeśli uważają, że mogą one pomóc w zrozumieniu sytuacji.

Jeśli DWP podejrzewa, że doszło do oszukańczego roszczenia, śledczy mogą zebrać różne rodzaje dowodów.

Mogą to być:

  • zdjęcia lub filmy
  • nagrania audio
  • wyciągi bankowe i inne dane finansowe
  • kopie korespondencji
  • sprawozdania inspektora z działań nadzorczych
  • wywiady z osobą lub osobami, które znają
  • dowody przedstawione przez każdego, kto zgłosił podejrzenie popełnienia oszustwa zasiłkowego

Media społecznościowe mogą być również wykorzystywane jako źródło dowodów, ponieważ często zapewniają jasny obraz życia danej osoby i jej codziennych czynności.

Jeśli informacje nie zgadzają się one ze szczegółami podanymi we wniosku o świadczenie, mogą one dostarczyć przekonujących dowodów.

“Oszustwo zasiłkowe” zostało opisane w ten sposób, że „ktoś otrzymuje zasiłek państwowy, do którego nie jest uprawniony, lub celowo nie zgłasza zmiany swojej sytuacji osobistej”.

Chociaż może się to wydawać, że jest to duża sieć rzucona przez DWP, być może są pewne przypadki, które są bardziej znane.

Takie przykłady oszustw związanych z zasiłkami mogą obejmować niezgłoszenie pewnych dochodów, aby wyglądało na to, że dana osoba zarabia mniej, lub fałszowanie choroby w celu uzyskania świadczeń, do których w innym przypadku nie jest uprawniona.

Jeżeli podejrzewa się, że dana osoba dokonała oszustwa zasiłkowego, należy podjąć kilka kroków.

DWP lub odpowiedni organ skontaktuje się z osobami, a ich świadczenia mogą zostać wstrzymane na czas dochodzenia.

Ludzie mogą spodziewać się listu informującego ich o tym, jeśli zaistnieją takie przypadki.

Powodowie mogą następnie zostać odwiedzeni przez oficerów ds. Dochodzeń w sprawie oszustw (FIO) lub poproszeni o stawienie się na „przesłuchanie z zachowaniem ostrożności” – co oznacza, że są proszeni o omówienie ich roszczenia.

Jest to formalne przesłuchanie, które może później stać się częścią postępowania karnego przeciwko osobie.

W związku z tym rząd potwierdza, że w tej sytuacji, osoby mogą zasięgnąć porady w swojej sprawie od adwokata, radcy prawnego lub Citizens Advice.

FIO mogą zebrać wyżej wymienione informacje, w tym dane bankowe lub media społecznościowe, aby sprawdzić, czy sprawa powinna być kontynuowana.

Jeśli okaże się, że dana osoba popełniła lub usiłowała popełnić oszustwo, można jej nakazać zwrot pieniędzy, postawić przed sądem lub poprosić o zapłacenie kary.

Może się zdarzyć, że w konsekwencji świadczenia zostaną zmniejszone lub wstrzymane na określony czas.

Universal Credit to tylko jedna z wielu korzyści, które mogą zostać zmniejszone lub wstrzymane, jeśli dana osoba popełni oszustwo zasiłkowe.

Nazywa się to „korzyścią podlegającą sankcjom”, a okres, na jaki płatność jest wstrzymana, zależy od tego, ile razy dana osoba popełniła oszustwo.

Dodaj komentarz