Program bezpłatnej opieki nad dziećmi dla Wrexham

Jeśli pracujesz i masz jedno lub więcej dzieci w wieku 3–4 lat, od września przysługuje ci prawo do bezpłatnej opieki nad dziećmi i edukacji wczesnoszkolnej. Na terenie Wrexham wybrano 11 obszarów, które wezmą udział w rządowym programie „Taking Wales Forward”. Zapewnia on 30 godzin tygodniowo edukacji wczesnoszkolnej oraz opiekę nad dziećmi wieku 3–4 lat przez okres do 48 tygodni w roku. Oba te świadczeni finansowane są przez walijski rząd.

W 2017 roku program ten przeszedł pomyślnie fazę pilotażową i od września bieżącego roku skorzystać z niego będą mogli rodzice mieszkający w wybranych regionach Wrexham i spełniający odpowiednie warunki. [[inline-banner]]

Regiony wybrane do uczestnictwa w programie to: Bronington, Coedpoeth, Gresford East and West, Gwersyllt, Holt, Llay, Marford and Hoseley, New Broughton, Overton, Ponciau i Rosett.

Do 2020 roku planowane jest objęcie tym programem całego hrabstwa Wrexham.

Bill Baldwin z departamentu do spraw dzieci jest przekonany, że inicjatywa ta spotka się z gorącym przyjęciem wielu rodzin w Wrexham. Uważa on, że brak niedrogiej opieki nad dziećmi jest dla rodziców często jedną z głównych przeszkód w powrocie do pracy, więc program bezpłatnej opieki i edukacji z pewnością będzie atrakcyjny dla wielu rodziców.

Więcej informacji na temat tego programu ma pojawić się w najbliższym czasie.

Program ten może stać się wielką szansą dla wielu rodziców, dając możliwość powrotu do pracy oraz uzyskania dodatkowego źródła dochodu. Z korzyści płynących z tej inicjatywy dla polskich rodziców należy przytoczyć fakt, że ich dzieci już w młodszym wieku zaczną mieć kontakt z językiem angielskim, co z pewnością ułatwi im rozpoczęcie edukacji szkolnej.

Dodaj komentarz