PIP czyli renta w UK i nadchodzące zmiany

PIP, czyli Personal Independence Payment, to świadczenie państwowe, które oferuje wsparcie dla tych, którzy zmagają się z chorobami i niepełnosprawnością.

W ostatnich miesiącach zasady komisji PIP musiały zostać dostosowane, ponieważ koronawirus przetoczył się przez Wielką Brytanię, a ostatnio Departament Pracy i Emerytur (DWP) zajął się zmianami w sposobie oceniania jak choroba wpływa na życie chorego.

Płatności PIP mogą być wypłacane wnioskodawcom, którzy są schorowani lub niepełnosprawni, jeśli mają trudności z codziennym życiem lub poruszaniem się (lub obydwoma) przez trzy miesiące i oczekuje się, że trudności te będą trwać co najmniej dziewięć miesięcy. Zazwyczaj wnioskodawca będzie musiał zostać oceniony przez niezależnego pracownika służby zdrowia, aby pomóc DWP zdecydować, ile przyznać, ale koronawirus utrudnił przeprowadzenie tych ocen.

Dokonano zmian w procesie oceny, zawieszając oceny bezpośrednie i zastępując je recenzjami telefonicznymi i papierowymi.

Koronawirus w jakiś sposób wpłynął na większość, jeśli nie na wszystkie świadczenia państwowe, a ostatnio Thérèse Coffey (Sekretarz Stanu ds. Pracy i Emerytur) i John Paul Marks (Dyrektor Generalny ds. Pracy i Opieki Zdrowotnej) otrzymywali pytania jak DWP będzie wykonywać swoje obowiązki podczas pandemii.

Pojawiło się pytanie, czy DWP zostało zakwestionowane, czy rozważali wprowadzenie wideokonferencji w świetle innych organizacji korzystających z Zoom i tym podobnych.

W odpowiedzi na to Thérèse Coffey zauważyła, że DWP próbowała uzyskać dodatkowe fundusze na plany komisji przez wideo, ale nie zakończyło się to sukcesem.

W związku z tym „zmienili priorytety” w swoich planach, aby spróbować wykorzystać część własnego kapitału na inwestycje w projekty wideokonferencyjne.

Następnie przekazała ją do John Paul, który szczegółowo opisał plany wprowadzenia ocen wideo dla innych świadczeń państwowych, a wkrótce PIP.

Jak wyjaśnił: „W przypadku PIP próbujemy również przetestować przeprowadzanie ocen wideo dla około 500 klientów”.

Następnie wyjaśnił, że DWP robi to, aby mogli sprawdzić, czy sytuacja ulegnie poprawie: „Zdolność pracownika służby zdrowia do zapewnienia klientowi pozytywnych doświadczeń i uzyskania większej liczby dowodów na poparcie zalecenia oceny funkcjonalnej”.

Kończąc swoją odpowiedź, John Paul potwierdził, że DWP nadal patrzy na „wolne od koronawirusa” oceny twarzą w twarz, kiedy jest to bezpieczne.

Tak długo, jak wnioskodawca jest uprawniony, może otrzymać od 23,60 GBP do 151,40 GBP tygodniowo, w zależności od powagi sytuacji.

Aby kwalifikować się do PIP, będą musieli być w wieku od 16 do ustawowego wieku emerytalnego, a otrzymana kwota będzie zależeć od tego, jak choroba wpływa na ich stan, a nie od samej jej nazwy.

Należy zauważyć, że PIP nie może zostać otrzymany, jeśli osoba już pobiera Płatności za Niepodległość Sił Zbrojnych (Armed Forces Independence Payments).

Czy w świetle pandemii i zmian w sposobie pracy w biurach, gdzie ją wykonujący coraz częściej robią to z domów, przejdziemy w erę “wszystko online”? Oznaczałoby to zamknięcie wielu biur i centrum komisji, a co za tym idzie utratę miejsc pracy.

Dodaj komentarz