Jak przyjechać do UK po Brexicie?

Czego potrzebujesz, aby wjechać do Wielkiej Brytanii?

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej.

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy. W innych przypadkach dowiedz się, czy musisz ubiegać się o wizę, aby wjechać do Wielkiej Brytanii używając strony gov.uk.

Granicę Wielkiej Brytanii można przekroczyć na podstawie ważnego paszportu, który powinien być ważny przez cały czas pobytu w Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą nadal korzystać z automatycznych bramek ePassport, aby przekraczać granicę po przyjeździe.

Nie możesz użyć dowodu osobistego UE, EOG lub Szwajcarii, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, chyba że:

 • masz status osiedleńca lub status osoby wstępnie osiedlonej w ramach unijnego programu osiedleńczego lub programów osiedleńczych na Jersey, Guernsey lub na Wyspie Man
 • masz zezwolenie na pobyt rodzinny w ramach unijnego programu osiedleńczego lub jego odpowiednik z Jersey, Guernsey lub Wyspy Man
 • masz zezwolenie na pracę przygraniczną
 • jesteś wizytatorem opieki zdrowotnej S2
 • jesteś obywatelem Szwajcarii i posiadają wizę Service Provider ze Szwajcarii

W takich przypadkach możesz nadal używać krajowego dowodu osobistego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Jeśli czekasz na decyzję w sprawie Twojego wniosku o status osoby osiedlonej lub osoby tymczasowo osiedlonej

Nadal możesz korzystać z dowodu osobistego EOG lub szwajcarskiego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • złożyłeś wniosek o status osoby osiedlonej lub osoby wstępnie osiedlonej w ramach programu osiedleńczego UE lub programów osiedleńczych na Jersey, Guernsey lub na Wyspie Man
 • otrzymałeś potwierdzenie, że Twoje zgłoszenie jest ważne
 • nie ubiegasz się o dołączenie do rodziny

Wyjazd służbowy do Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii i podróżujesz do Wielkiej Brytanii na krótki wyjazd służbowy, być może nie musisz ubiegać się o wizę.

W ramach nowego brytyjskiego systemu imigracyjnego opartego na punktach możesz nadal odwiedzać Wielką Brytanię bez ubiegania się o wizę. W większości przypadków możesz zostać do 6 miesięcy. Możesz uczestniczyć w szerokiej gamie działań, w tym w działaniach związanych z biznesem, takich jak spotkania, wydarzenia i konferencje. Możesz wielokrotnie wjeżdżać do Wielkiej Brytanii w tym okresie, ale nie możesz mieszkać w Wielkiej Brytanii poprzez częste lub następujące po sobie wizyty.

Jako gość biznesowy nie możesz:

 • wykonywać płatnej lub nieodpłatnej pracy dla brytyjskiej firmy lub jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek
 • odbywać stażu
 • sprzedawać bezpośrednio społeczeństwu lub dostarczać towary i świadczyć usługi

Przeczytaj więcej o wyjeździe do Wielkiej Brytanii w podróży służbowej i sprawdź, czy musisz ubiegać się o wizę, aby wykonywać zamierzoną działalność.

Sprawdź Zasady dla odwiedzających i zobacz pełną listę zajęć biznesowych i akademickich, które możesz wykonywać jako gość w Wielkiej Brytanii.

Praca w Wielkiej Brytanii lub wysyłanie pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii

Jeśli wymagasz, aby obywatele UE, EOG lub Szwajcarii pracowali w Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy, muszą oni ubiegać się o wizę. Dowiedz się więcej o pracy w Wielkiej Brytanii.

Jeśli zatrudniasz lub zamierzasz zatrudnić obywatela UE, EOG lub Szwajcarii, który dojeżdża do Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z wytycznymi dla pracowników przygranicznych.

Kwalifikacje zawodowe

Dowiedz się, jak uzyskać uznanie kwalifikacji UE, EOG lub Szwajcarii w Wielkiej Brytanii.