Wzrost płacy minimalnej w UK

            Dobra wiadomość dla wszystkich Polaków pracujących za najniższą stawkę godzinową w UK. Zgodnie z zeszłorocznymi deklaracjami rządu od 1 kwietnia 2018 roku wzrośnie ona odpowiednio dla poniższych grup wiekowych: – osoby powyżej 25 roku życia zamiast £7,50 otrzymają £7,83, co równa się podwyżce o 4,7%; – osoby w przedziale wiekowym od 21 do 24 roku życia również ucieszy fakt, że minimalna stawka godzinowa dla nich wzrośnie aż o 5,4% z £7,05 do £7,38; – osoby w wieku od 18 do 20 lat otrzymają co najmniej £5,90 za godzinę pracy, notując tym samym podwyżkę o 30 pensów; – młodzież w wieku od 16 do 17 lat od kwietnia otrzyma za godzinę swojej pracy od £4,20, czyli o 15 pensów więcej niż obecnie; – nie zapomniano także o stażystach, których wynagrodzenie po wprowadzeniu tegorocznych zmian nie będzie mogło wynieść mniej niż £3,70 za godzinę, czyli wzrośnie o 20 pensów.

            Tegoroczna podwyżka minimalnych stawek godzinowych wpisuje się w długofalową politykę rządu, mającą na celu osiągnięcie w 2025 roku kwoty £9 za godzinę dla osób powyżej 25 roku życia.

            Pomimo że podwyżka ta oznacza realny wzrost siły nabywczej osób zatrudnionych w UK, pojawiają się głosy, że najniższa stawka godzinowa nadal pozostaje w tyle za kwotą wyliczoną przez niezależne organizacje pozarządowe. Opierają one swoje obliczenia stawek minimalnych na dodatkowych czynnikach, takich jak inflacja czy koszty życia. Według ich szacunków opartych na koszyku dóbr i usług wynosić powinny one odpowiednio £10,20 dla Londynu i £8,75 dla pozostałych regionów UK.

            Zmianie ulegnie również kwota wolna od podatku, która wzrośnie od 1 kwietnia z £11 500 do £11 850

Wszystko wskazuje więc na to, że Polacy powyżej 25 roku życia pracujący na pełny etat będą mieli w następnym roku finansowym prawie £1000 dodatkowej gotówki, którą można przeznaczyć na przyjemności lub inwestycje.

Dodaj komentarz