Plany przebudowy przestrzeni nad sklepem w centrum miasta

Dwa piętra nad sklepem w centrum miasta mogą wkrótce zostać przekształcone w siedem apartamentów – wraz z odnową powierzchni handlowej na parterze.

W zgłoszeniu do Wrexham Council zaproponowano, aby pierwsze i drugie piętro 16 Regent Street w centrum miasta zostało przekształcone w cztery apartamenty jednosypialniane.

Parter jest wykorzystywany jako powierzchnia handlowa, jednak przestrzeń na pierwszym i drugim piętrze budynku jest opisana jako niewykorzystana i “nie jest już wymagana do obsługi” sklepu.

Aplikacja obejmuje również opracowanie nowego przedłużenia z tyłu budynku, który miałby służyć do pomieszczenia dodatkowych trzech apartamentów z dwiema sypialniami.

Dostęp do nowych apartamentów zapewnią nowe, oddzielne schody, które powstałyby w wyniku niewielkich zmian w powierzchni handlowej na parterze.
Nie ma to wpływu na powierzchnię sklepu, a projekt i deklaracja dostępu wyjaśniają, że pomieszczenie zostanie odnowione i zmodernizowane w ramach przebudowy.
Następnie zostanie “ponownie oddane do użytku sprzedawcy odzieży”.

[[inline-banner]]

Oświadczenie o projekcie i dostępie zawiera: “Podsumowując, proponowane opracowanie zidentyfikowane jako część niniejszego wniosku o pozwolenie na budowę dążyło do osiągnięcia następujących celów:

– Zapewnienie bardzo potrzebnego miejsca zamieszkania w nadmiarowych pomieszczeniach nad lokalem handlowym na parterze.
– Utrzymać charakter i formę istniejącego zabudowanego zagospodarowania w obszarze, aby skutecznie przyswoić proponowany rozwój w jego otoczeniu.
– Wykazać rozwój, który realizuje cele i założenia przyjętych polityk UDP dla tego rodzaju zabudowy mieszkaniowej

“Podsumowując, projekt i oświadczenie o dostępie pokazały, że wnioski są zgodne z przyjętymi lokalnymi działaniami planistycznymi i dodatkowymi wytycznymi dotyczącymi planowania w zakresie konwersji przestrzeni niemieszkaniowej na cele mieszkalne w centrum miasta.

“Biorąc pod uwagę powyższe i inne informacje dostarczone w ramach wniosku, urzędnicy są z szacunkiem proszeni o pozytywne rozpatrzenie tych propozycji i postanowienie o udzieleniu pozwolenia na budowę.”

Wniosek zostanie rozpatrzony przez Radnych w późniejszym terminie.

Dodaj komentarz