DWP stosuje nadmierny nadzór nad podejrzanymi oszustami

Według Privacy International osoby wnoszące roszczenia są śledzone, identyfikowane w telewizji przemysłowej CCTV i monitorowane w mediach społecznościowych

Według raportu, podejrzani “oszuści benefitowi” w Wielkiej Brytanii są poddawani nadmiernym technikom nadzoru, takim jak śledzenie przez funkcjonariuszy rządowych lub identyfikacja w nagraniach CCTV.

Okazało się również, że firmy, od klubów bingo po BBC, agencje nieruchomości i NHS mogą zostać poproszone o udzielenie informacji na temat osób, które mogą być objęte dochodzeniem.

Organizacja Privacy International przeanalizowała 995-stronicowy dokument, który jest wskazówką dla pracowników zespołów nadzoru Departamentu Pracy i Emerytur, w którym zbadano, ile czasu potrzeba, aby sprawdzić, czy ktoś nieuczciwie ubiegał się o świadczenia.

DWP reguluje ustawa o regulowaniu uprawnień dochodzeniowych. “RIPA” daje niektórym organom publicznym prawo – w ograniczonych okolicznościach – do prowadzenia działań nadzorczych.

Ale Privacy International twierdzi, że użyte środki są nadmierne. Organizacja jest zaniepokojona faktem, że priorytetem DWP jest „powstrzymywanie domniemanych oszustw związanych ze świadczeniami”, a nie wspieranie tych, którzy mogą potrzebować pomocy.

Organizacja charytatywna stwierdziła również, że DWP używa algorytmu do oznaczania osób, które mogą popełniać wobec nich oszustwa, ale odmówiło udzielenia informacji o tym, jak to działa.

Eva Blum-Dumontet, starszy badacz w Privacy International, powiedziała: „System opieki społecznej, który działa, to system opieki społecznej, który zapewnia wsparcie i świadczenia ludziom. W świetle nadmiernych praktyk dochodzeniowych DWP obawiamy się, że ich priorytetem jest powstrzymanie domniemanych oszustw związanych z zasiłkami.

„Nadzór nigdy nie powinien być ceną, którą ktoś musi zapłacić, aby żyć z godnością. Zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny kontekst, przez który przechodzimy, i wiele zgonów, które miały miejsce w wyniku redukcji świadczeń, nadszedł czas, aby DWP radykalnie przemyślała sposób, w jaki zapewniają korzyści, i aby stali się przejrzystymi algorytmami posługiwać się.”

Wytyczne dla pracowników obejmują zasady dotyczące fizycznego monitorowania osób podejrzanych o oszustwo, gromadzenia filmów z telewizji przemysłowej, oglądania czyichś działań w mediach społecznościowych i badania pracodawców, którzy mogą być postrzegani jako pomagający w oszukańczych działaniach.

DWP współpracuje z prywatnymi firmami – niektóre z nich mogą być indywidualnymi usługodawcami. Firmy te są zobowiązane do przekazania informacji, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dana osoba jest lub może być zamieszana w przestępstwo związane z korzyściami.

Firmy, które mogą zostać o to poproszone, to kluby bingo, BBC, agenci nieruchomości, siłownie, komisje pomocy prawnej, banki i wydział przeciwdziałania oszustwom NHS, który może przekazać rejestrację lekarzy rodzinnych i sprawdzić karty medyczne.

Ich dochodzenie wykazało również, że DWP używa algorytmu, aby pomóc zidentyfikować kogoś, kto może popełniać oszustwo, ale odmówił podania żadnych szczegółów technicznych na ten temat. „Ludzie nie powinni żyć na łasce nieprzejrzystego algorytmu ani dostosowywać się do sztucznego postrzegania tego, jak wygląda bycie biedną lub samotną mamą” – powiedziała Blum-Dumontet.

W raporcie czytamy: „Nie oznacza to, że rządy nie powinny wykorzystywać algorytmów do podejmowania świadomych decyzji, ale taki proces wymaga interwencji człowieka, aby podjąć ostateczną decyzję o ocenie proponowanego przebiegu działań przedstawionego przez system. Ponadto opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak działają te algorytmy i dlaczego decydują się na nie lub przeciwko nim ”.

Przewodnik, który jest przekazywany pracownikom, mówi również, że ich celem jest uzyskanie „jak największego zainteresowania mediów postępowaniami wniesionymi przez wydział”. Privacy International twierdzi, że właśnie dlatego w prasie pojawia się tak wiele artykułów o oszustwach w zasiłkach.

Dodaj komentarz