Brytyjski Rząd i szkodliwość e-papierosów

Rząd Wielkiej Brytanii wypowiedział się na temat szkodliwości papierosów elektronicznych. Odpowiadają oni na najczęściej zadawane pytania i rozbijają mity dotyczącej wpływu na zdrowie człowieka.

Rząd Brytyjski w sprawie e-papierosów:

Bez wątpienia zobaczyłaś/eś ostatnio niektóre historie w mediach po opublikowaniu najnowszej aktualizacji dowodów PHE dotyczących e-papierosów. E-papierosy wyglądają trochę jak Marmite, kontrowersyjnie zarówno wśród opinii publicznej, jak i mediów.

Nic dziwnego, że istnieje wiele nieścisłości i nieporozumień na temat e-papierosów i waporyzacji. Ten blog przedstawia niektóre z najczęstszych mitów i przedstawia fakty.

Nasz najnowszy niezależny przegląd e-papierosów, autorstwa czołowych naukowców z dziedziny kontroli tytoniu, koncentruje się na aktualnych faktach dotyczących wapowania wśród dorosłych i młodych ludzi w Anglii.

Pomimo czasami niejasnych i mylących informacji medialnych dotyczących bezpieczeństwa e-papierosów, wokół dowodów rośnie konsensus. Nie bez ryzyka, w porównaniu z paleniem e-papierosy są znacznie mniej szkodliwe.

Pogląd ten popiera szereg kluczowych organów, w tym Cancer Research UK, Action on Smoking and Health, Royal College of Physicians, British Medical Association, a ostatnio duży organ naukowy USA, National Academies of Sciences, Engineering i Medycyny.

MIT 1 – E-papierosy dają „popcornowe płuca”

Jednym z najczęstszych problemów jest to, że e-papierosy mogą powodować „popcornowe płuco”. Stało się tak, ponieważ niektóre aromaty stosowane w e-papierosach w celu nadania maślanego smaku zawierają chemiczny diacetyl, który przy bardzo wysokim poziomie ekspozycji był związany z poważnym zapaleniem oskrzelików choroby płuc.

Choroba dostała popularną nazwę, ponieważ początkowo została zaobserwowana wśród pracowników fabryki popcornu.

Jednak diacetyl jest zabroniony jako składnik e-papierosów i e-płynów w Wielkiej Brytanii. W przeszłości wykryto go w niektórych smakach płynów elektronicznych, ale na poziomach setek razy niższych niż w dymie papierosowym. Nawet na tych poziomach palenie nie jest głównym czynnikiem ryzyka tej rzadkiej choroby.

MIT 2 – E-papierosy nie są regulowane i nie wiemy, co w nich jest

UK ma jedne z najsurowszych rozporządzeń do e-papierosów na świecie. Pod “Tobacco and Related Products Regulations 2016” produkty typu e-papieros podlegają “minimalnym standardom jakości i bezpieczeństwa, jak również zasadom pakowania i etykietowania które są wymagane w celu zapewnienia konsumentom informacji i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty muszą być zgłoszone przez producentów do agencji leków i opieki zdrowotnej(mhra), ze szczegółowymi informacjami i listą wszystkich składników.

Mit 3 – e-papierosy musi być szkodliwe, ponieważ zawierają nikotynę

Czterech z 10 palących i byłych palaczely niesłusznie myśli, że nikotyna powoduje większość chorób związanych z rakiem, gdy badania pokazują, że nikotyna faktycznie niesie minimalne ryzyko szkodliwości dla zdrowia. Chociaż nikotyna jest powodem uzależnienia od palenia, to tysiące innych substancji chemicznych zawartych w dymie papierosowym powoduje większość chorób. Para z E-papierosów nie zawiera substancji smolistych i tlenku węgla, dwóch z najbardziej szkodliwych elementów w dymie tytoniowy. Nie zawiera również substancji chemicznych, które również znajdują się w dymie tytoniowym, ale na znacznie niższych poziomach.

MIT 4 – Narażenie na opary e-papierosów jest szkodliwe dla osób postronnych

Dowody są jasne, że narażenie na bierne palenie jest szkodliwe, dlatego w Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy zabraniające palenia w zamkniętych miejscach publicznych i miejscach pracy. Przepisy te nie obejmują e-papierosów, a organizacje mają swobodę ustalania własnych zasad dotyczących używania ich w swoich lokalach.

E-papierosowy płyn zazwyczaj składa się z nikotyny, glikolu propylenowego i / lub gliceryny i środków aromatyzujących. W przeciwieństwie do papierosów, e-papieros nie emituje bocznego strumienia pary, a jedynie wydychany aerozol.

Przegląd dowodów przeprowadzony przez PHE w 2018 r. Wykazał, że do tej pory nie zidentyfikowano zagrożeń dla zdrowia wynikających z biernego vapowania na zdrowie osób postronnych. Osoby cierpiące na astmę i inne choroby układu oddechowego mogą być wrażliwe na szereg czynników drażniących dla środowiska, a także na pyłki i zimne powietrze, a PHE doradza organizacjom, aby wzięły to pod uwagę i dokonały odpowiednich korekt przy tworzeniu własnych polityk dotyczących stosowania e papierosy

MIT 5 – E-papierosy doprowadzą młodych ludzi do palenia

Jeden z najnowszych raportów nie znalazł jak dotąd dowodów na poparcie obaw, że e-papierosy są drogą do palenia wśród młodych ludzi. Ankiety w Wielkiej Brytanii pokazują, że młodzi ludzie eksperymentują z e-papierosami, ale regularne stosowanie jest rzadkie i ogranicza się prawie wyłącznie do tych, którzy już palą. Tymczasem wskaźniki palenia wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii nadal spadają.

Nie ma również dowodów na poparcie twierdzenia, że wapowanie „normalizuje palenie”. W latach, w których ilość dorosłych i młodzieży vapującej w Wielkiej Brytanii wzrasta, liczba młodych ludzi, którzy wierzyli, że palenie jest „nie w porządku”, rosła. Oczywiście PHE będzie nadal monitorować trendy w stosowaniu e-papierosów obok palaczy.

MIT 6 – E-papierosy są wykorzystywane jako koń trojański – dzięki czemu przemysł tytoniowy może zachęcać ludzi do palenia

Obecnie nie ma dowodów sugerujących, że e-papierosy zachęcają ludzi do dalszego palenia – badania w Wielkiej Brytanii sugerują coś przeciwnego. Odsetek użytkowników e-papierosów, którzy są byłymi palaczami, rośnie w ostatnich latach.

Z 3,2 miliona dorosłych użytkowników e-papierosów w Wielkiej Brytanii ponad połowa całkowicie przestała palić. Kolejne 770 000 porzuciło palenie i wapowanie. Jednocześnie wskaźniki sukcesu w rzucaniu palenia poprawiają się i obserwujemy przyspieszony spadek wskaźników palenia, który obecnie jest rekordowo niski w Anglii (14,9%).

Blog HMRC podsumowuje powyższe pisząc, że papierosy zwykle i e-papierosy nie szkodzą tak samo zarazem potwierdzając że para E-papierosów nie jest całkowicie nieszkodliwa.

Dodaj komentarz